Description

保鮮花材料包比大家過手癮,製作超簡單,

付有video 教學😎 手殘也會做

係特別日子前夕,一起動手為最愛送上最有心思既禮物🎁

//保鮮花材可保存3年以上// 🔮

玻璃球1個 (直徑:)

🌸保鮮花材包括:

– 保鮮花

– 繡球花

– 珊瑚絨

– 滿天星

– 鐵線

(材料包不包括花剪及花貼)